Giới thiệu
Các lớp đào tạo
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 303
Năm 2022 : 1.002
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC 2021-2022

 

                                                         PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ HỘI AN

                                                         TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM NAM     

                                                                     Số: 118 /KH-MGCN             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

            

    Cẩm Nam, ngày 24 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

NĂM HỌC: 2021-2022
 


          Căn cứ kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng“ Trường học hạnh phúc”;  Kế hoạch số 211/KH-UBND thành phố Hội An ngày 22 tháng 01 năm 2021 về xây dựng“ Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hội An; Văn bản số 102/PGDĐT về việc triển khai Kế hoạch xây dựng "Trường học hạnh phúc" của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An;

        Căn cứ tình hình thực tế, Trường Mẫu Giáo Cẩm Nam xây dựng kế hoạch “ Trường học hạnh phúc” năm học 2021-2022với các nội dung như sau:

I. Mục đích:

- Góp phần tạo sự chuyển biến căn bản của đội ngủ trong nhận thức và hành động về đạo đức, năng lực ứng xử sư phạm hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng các nhu cầu giáo dục mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc cho mỗi CB- GV- NV và HS.

- Phát triển môi trường giáo dục nhà trường an toàn, thân thiện, văn minh, bền vững.

- Ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm  đội ngũ CB- GV- NV và HS.

- Giúp CB-GV-NV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì và phát triển nhà trường và ở đó có tất cả CB-GV-NV và học sinh được yêu thương, được tôn trọng và được đảm bảo an toàn về vật chất và tinh thần.

II.Yêu cầu:

- Tích cực tham mưu với PGD, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và cha mẹ học sinh đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi tạo môi trường giáo dục đảm bảo đầy đủ, an toàn, thân thiện cho trẻ.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ tích cực, tự giác tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo trong việc đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với việc xây dựng “ Trường mầm non hạnh phúc”

- Nghiêm túc thực hiện qui tắc ứng xử và qui chế dân chủ trong nhà trường.

III. Nội dung - biện pháp:

1. Tiếu chí 1: Môi trường giáo dục

1.1. Nội dung:

- Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện với trẻ.

- Bố trí, sắp xếp các góc chơi trong lớp cho trẻ đảm bảo các điều kiện theo qui định, phù hợp với từng độ tuổi và đầy đủ đồ dùng đồ chơi.

- Tạo môi trường làm việc và học tập ấm áp, thân thiện, đoàn kết, mọi thành viên trong trường, lớp học luôn được yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu nhau.

- Phát huy dân chủ trong nhà trường.

1.2. Biện pháp:

- Tăng cường công tác tham mưu với các cấp để đầu tư, cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo theo qui định, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

- Phối hợp với cha mẹ học sinh cũng như tăng cường các nguồn lực để tạo dựng và duy trì khung cảnh sư phạm thêm sáng sủa, xanh sạch đẹp.

- Xây dựng bộ qui tắc ứng xử, phổ biến và quán triệt đến toàn thể CB-GV-NV thực hiện tốt.

- Phối hợp với công đoàn và ban thanh tra nhân dân giám sát thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi CBGVNV và học sinh đều được phát huy tối đa năng lực của bản thân, tất cả đều thay đổi để cũng tiến bộ.

2. Tiêu chí 2: Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

2.1. Nội dung:

- Xây dựng môi trường học tập tích cực, mỗi CB-GV-NV tự chăm sóc sức khỏe tâm lý và thể chất, tự trang bị cho bản thân các giá trị sống, kỹ năng sống phù hợp với đạo đức, nhân cách nhà giáo trong môi trường giáo dục.

- CB-GV-NV có nhận thức đúng đắn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, thực hiện tốt chương trình GDMN theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, địa phương.

- Đảm bảo tất cả trẻ đều có cơ hội được học tập, vui chơi bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thứ và khả năng của từng trẻ.

2.2. Biện pháp:

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho CB- GV-NV về thực hiện chương trình GDMN. Linh hoạt đổi mới, sáng tạo nội dung sinh hoạt chuyên môn, động viên, khuyến khích giáo viên, nhân viên tự học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong sư phạm vững vàng, tự tin, xử lý tốt các tình huống khi tổ cức các hoạt động cho trẻ.

- Khuyến khích giáo viên thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động cho trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, luôn thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt tâm lý, thể chất, hoàn cảnh của mỗi học sinh để có phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp nhằm lôi cuốn trẻ tham gia một cách tích cực, tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, trãi nghiệm một cách tốt nhất.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt giao lưu giữa các lớp như hội thi, hội diễn văn nghệ, tham quan dã ngoại, hội khỏe mầm non.... nhằm tăng cường các mối quan hệ giao lưu, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực góp phần phát triển thể chất, tạo niềm vui tinh thần và rèn luyện các kỹ năng xã hội đồng thời tạo điều kiện để CB-GV-NV và học sinh có cơ hội phát triển, khẳng định năng lực, giá trị bản thân đồng thời được mọi người ghi nhận những năng lực đó của bản thân mình.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường. Thường xuyên kiểm tra qua camera ở các lớp để có sự chấn chỉnh kịp thời những hạn chế xảy ra trong công tác CSGD trẻ.

3. Tiêu chí 3: Các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường

3.1. Nội dung:

- Tạo mối quan hệ tình cảm khăng khít, thân thiện giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ trong nhà trường. chia sẻ, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh, Gv, NV có hành cảnh khó khắn về tinh thần và vật chất.

- Trong tất cả các hoạt động ở trường CB-GV-NV luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo ở từng lời nói, cử chỉ, hành động.

- Luôn biết cách kìm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân trong giao tiếp, tương tác, đối thoại với CB-GV-NV, học sinh và CMHS.

- CB-GV-NV và học sinh luôn biết hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, CMHS và cộng đồng nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường.

2.2. Biện pháp:

- CB-GV-NV luôn học tập bồi dưỡng cảm xúc tích cực, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong của nhà giáo.

- Quan tâm đến đời sống tinh thần, thấu hiểu nguyện vọng của CB-GV-NV, giúp đỡ học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...cùng nhau chia sẻ để vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- CB-GV-NV lắng nghe một cách tích cực, góp ý mang tính xây dựng trong xử lý công việc với đồng nghiệp và học sinh.

- Phối hợp và hợp tác hiệu quả với CMHS, cộng đồng địa phương và các lực lượng liên quan trong công tác giáo dục học sinh.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo

- Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học hạnh phúc năm học 202-2021 gồm các thành phần như đại diện chính quyền địa phương, ban lãnh đạo nhà trường, các đoàn thể, các TTCM và ban đại diện CMHS

- Xây dựng kế hoạch dựa vào các tiêu chí trường học hạnh phúc, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện

- Triển khai kế hoạch và tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc đến toàn thể CB-GV-NV nhà trường.

- Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc trong nhà trường.

2. Phân công nhiệm vụ

- Ban lãnh đạo nhà trường phối hợp với BCH công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

- Các tổ chuyên môn xây dựng, bồi dưỡng nội dung sinh hoạt chuyên đề có lồng ghép nội dung xây dựng trường học hạnh phúc. Thực hiện tốt các hoạt động theo 3 tiêu chí và tăng cường cho trẻ giao lưu, trãi nghiệm.

- Giáo viên đối chiếu các tiêu chí trường học hạnh phúc để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình của lớp, cá nhân và tổ chức thực hiện.

- Nhân viên đối chiếu với các tiêu chí để xây dựng kế hoạch làm việc phù hợp với nhiệm vụ, công việc, hoàn cảnh làm việc, chủ động tổ chức thực hiện.

- Các tổ chuyên môn  bám sát các tiêu chí, cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn đánh giá để xếp loại lớp học hạnh phúc, tổ chức thực hiện và tổng kết thi đua.

- Ban CMHS phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền cha mẹ HS tạo sự thống nhất tin tưởng ủng hộ nhà trường cũng nhau xây dựng trường mầm non hạnh phúc.

    Trên đây là kế hoạch xây dựng“ Trường học hạnh phúc” năm học 2021-2022 của trường Mẫu Giáo Cẩm Nam. Đề nghị toàn thể CBGVNV thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

                                        Nơi nhận:

                                     - Phòng GD&ĐT (để b/c);
                                     - Ban chỉ đạo( để t/h)
                                     - Lưu VT.

                HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã ký)


 

 

           Trương Thị Phong Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan