"Để hỗ trợ trẻ nhỏ, chúng ta phải cho nó một môi trường cho phép nó phát triển tự do"

Trường được thành lập từ năm 1981, từ khi thành lập trường đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đang từng ngày phát triển đi lên, cảnh quan sư phạm luôn "Xanh-Sạch-Đẹp- An toàn".  Trường tiếp tục thực hiện đầy đủ chương trình GDMN theo hướng tích hợp các nội dung CSGD trẻ theo từng chủ đề, chú trọng đến phương pháp lấy trẻ làm trung tâm. 

Là một môi trường thân thiện, luôn tạo mọi cơ hội để trẻ phát triển 1 cách toàn diện nhất.